melitta@ahol.com

(+36-1-) 330-7393 ; +36-20/9225292

Váczy András bemutatja: A gyógyerejű Kálvária domb

Fegyvernek Szolnoktól 35 kilométerre található, ott pedig a nevezetes Kálvária domb.

Ebből a dombból energia sugárzik, nem is akármilyen intenzitással.   Gyógyító hatásáról a szájhagyomány útján terjedő elbeszélések szerint már a középkorban rebesgettek furcsa, szinte hihetetlen dolgokat.

Az Erdélyből induló sóút melletti település határában fekvő kettős kunhalmot gyógyerejű helyként tartották számon. Különösen a délebbit, a „Naphoz közelebbi”, mai Kálváriadombot.1844-50 között Magyarország különböző részeiről érkező németek települtek ide, és állítottak keresztet a domb tetején báró Orczy Anna grófnő tiszteletére 1847-ben. Ettől kezdve a kereszt a németek és a később ide települő magyarok áhítatos szakrális helye lett olyannyira, hogy a múltmúlt század derekán épült templomba előszeretettel jártak betegek a különös és megmagyarázhatatlan jobbulás okán.Zöld Marciék végzete
Ráadásul még folklórlegenda is gazdagítja a gyógyhelyet.  Nevezett Zöld Marci betyárt és két kollégáját, Palatinszki Pistát és Kapus Miskát 1816. december 6-án, délután két órakor az Orczy báró fegyverneki pusztáján álló kettős halom egyikén, a Törökszentmiklóson összeült statáriális bíróság ítélete szerint végezték ki, ahol „az akasztófán mind a hárman kötél által az élők számából ki is töröltettek”. Zöld Marciról annyit, hogy a herceg Hessen-Homburg regimentbe erőszakkal történt besorozását nem bírván elviselni, 1815. karácsonya táján a katonaságtól megszökött. Nem maradt más választása, mint a kriminális út. Bánházán jött össze a gyakorlott, többszörös katonaszökevény Palatinszki Pistával, és tandemben rablássorozatba kezdtek, ehhez csatlakozott Kapus Miska. A hírhedt haramiatriászt az 1844-ben Fegyverneken megfordult Petőfi Sándor két versében is megörökítette.Csodatévő kunhalom
A dombbal kapcsolatosan tudnivaló, hogy a pozitív földsugárzások gyógyhatása személytől, a betegség formájától, fokától és még sok egyébtől függhet. A 8-12 egymást követő napon 1-1,5 órányi kint lét átlagosnak mondható szükséglet betegség esetén. Télen alacsonyabb a sugárzás foka, a legerősebb a nyári napfordulón.

 

Egy 70 éves néni csodálatos újjászületésen ment keresztül. Évekig rettentően fájt a lába, de amióta a gyógyító erejéről híres fegyverneki Kálvária-dombra jár, nyoma sincs a betegségének.
– Magas szárú cipőkben jártam, örökké fásliztam a lábam, gyakorta látogattam az orvosokat, gyógyszereket szedtem. Mindhiába! A végtagjaim annyira zsibbadtak, hogy már menni is alig bírtam – meséli. Egyszer aztán erőt vett magán, nagy nehézségek árán felmászott a temető melletti Kálvária-dombra. – A lábamat térdig elöntötte a melegség, valami földöntúli erő szállt bele. Lefelé már úgy jöttem, mintha sosem fájt volna Azóta elfelejtettem orvost, gyógyszert, magas szárú cipőt, fáslit – mondja büszkén. Többek, akik sűrűn idejárnak, úgyszintén arról számolnak be, hogy minden bajuktól megszabadultak. Egy férfinak például a dereka fájt, leterített egy plédet, s egy órácskát feküdt rajta a kereszt tövében. Egyszerre elmúltak a derékbántalmai. – Csodatévő hely ez! – vallja.

 


 

Nem kétséges, a magyarországi, gyógyító sugárzású helyek térképét ki lehet egészíteni Fegyvernekkel.